อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
1 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66
ชำระที่ ธ.กรุงไทย และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

   ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการทั่วไปและวิธีสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖