อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
18 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
18 ม.ค. 67 - 1 มี.ค. 67
ชำระที่ ธ.กรุงไทย และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตั้งแต่ 13 มี.ค. 67 เป็นต้นไป

   ประชาสัมพันธ์

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗